RĪGAS ŪDENS, SIA

Dati no Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 - 2019

place

63

Vieta topā
value

76.73

Vērtība, milj. €
value_change

43%

Izmaiņas vērtībā
turnover

53.7

Apgrozījums, milj. €
ebitda

15.7

EBITDA, milj. €
cgs

63

Korporatīvās pārvaldības koeficients

Uzņēmuma vērtība

Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Salīdzinājums industrijā Komunālie pakalpojumi

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un vērtību, ražošanas nozares ražotāju TOP101 (2019)

4% - RĪGAS ŪDENS, SIA

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību TOP101 (2019)

Dati

  • Industrija
    Komunālie pakalpojumi
  • Reģistrācijas numurs
    40103023035
  • Īpašnieku tips
    valsts / vietējais
  • Kotēts biržā