RĪGAS ŪDENS, SIA

Dati no Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 - 2022

place

26

Vieta TOPā
value

193.11

Vērtība, milj. €
value_change

7%

Izmaiņas vērtībā
turnover

55.8

Apgrozījums, milj. €
ebitda

17.1

EBITDA, milj. €
cgs

66

Korporatīvās pārvaldības koeficients

Uzņēmuma vērtība

Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Salīdzinājums industrijā Komunālie pakalpojumi

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP 101 ietvaros (2022)

6% - RĪGAS ŪDENS, SIA

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP101 (2022)

Dati

  • Industrija
    Komunālie pakalpojumi
  • Reģistrācijas numurs
    40103023035
  • Īpašnieku tips
    Valsts / Vietējais
  • Kotēts biržā