RĪGAS ŪDENS, SIA

Dati no Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 - 2023

place

30

Vieta TOPā
value

199.62

Vērtība, milj. €
value_change

3%

Izmaiņas vērtībā
turnover

65.7

Apgrozījums, milj. €
ebitda

16.6

EBITDA, milj. €
cgs

100

Korporatīvās pārvaldības koeficients

Uzņēmuma vērtība

Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Salīdzinājums industrijā Komunālie pakalpojumi

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP 101 ietvaros (2023)

5% - RĪGAS ŪDENS, SIA

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP101 (2023)

Dati

  • Industrija
    Komunālie pakalpojumi
  • Reģistrācijas numurs
    40103023035
  • Īpašnieku tips
    Valsts / Vietējais
  • Kotēts biržā