ZEMNIECĪBA, SIA

Dati no Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 - 2023

place

76

Vieta TOPā
value

27.93

Vērtība, milj. €
value_change

9%

Izmaiņas vērtībā
turnover

22.2

Apgrozījums, milj. €
ebitda

2.7

EBITDA, milj. €
cgs

15

Korporatīvās pārvaldības koeficients

Uzņēmuma vērtība

Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Salīdzinājums industrijā Tirdzniecība

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP 101 ietvaros (2023)

100% - ZEMNIECĪBA, SIA

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP101 (2023)

Dati

  • Industrija
    Tirdzniecība
  • Reģistrācijas numurs
    40003558105
  • Īpašnieku tips
    Privāts / Vietējais
  • Kotēts biržā