BELAM-RĪGA, SIA

Dati no Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 - 2021

place

86

Vieta topā
value

54.28

Vērtība, milj. €
value_change

-24%

Izmaiņas vērtībā
turnover

28.1

Apgrozījums, milj. €
ebitda

7.5

EBITDA, milj. €
cgs

29

Korporatīvās pārvaldības koeficients

Uzņēmuma vērtība

Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Salīdzinājums industrijā Citi komerciālie pakalpojumi

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un vērtību, ražošanas nozares ražotāju TOP101 (2021)

6% - BELAM-RĪGA, SIA

Uzņēmuma vērtības attiecība pret industrijas vērtību TOP101 (2021)

Dati

  • Industrija
    Citi komerciālie pakalpojumi
  • Reģistrācijas numurs
    40003171311
  • Īpašnieku tips
    privāts / vietējais
  • Kotēts biržā