BELAM-RĪGA, SIA

Dati no Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 - 2023

place

86

Vieta TOPā
value

54.28

Vērtība, milj. €
value_change

-24%

Izmaiņas vērtībā
turnover

28.1

Apgrozījums, milj. €
ebitda

7.5

EBITDA, milj. €
cgs

29

Korporatīvās pārvaldības koeficients

Uzņēmuma vērtība

Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Salīdzinājums industrijā Citi komerciālie pakalpojumi

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP 101 ietvaros (2023)

12% - BELAM-RĪGA, SIA

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP101 (2023)

Dati

  • Industrija
    Citi komerciālie pakalpojumi
  • Reģistrācijas numurs
    40003171311
  • Īpašnieku tips
    Privāts / Vietējais
  • Kotēts biržā