CENTRĀLĀ LABORATORIJA, SIA

Dati no Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 - 2023

place

27

Vieta TOPā
value

183.66

Vērtība, milj. €
value_change

76%

Izmaiņas vērtībā
turnover

69.2

Apgrozījums, milj. €
ebitda

25.4

EBITDA, milj. €
cgs

17

Korporatīvās pārvaldības koeficients

Uzņēmuma vērtība

Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Salīdzinājums industrijā Veselības aprūpe

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP 101 ietvaros (2023)

126% - CENTRĀLĀ LABORATORIJA, SIA

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP101 (2023)

Dati

  • Industrija
    Veselības aprūpe
  • Reģistrācijas numurs
    40003210801
  • Īpašnieku tips
    Privāts / Vietējais
  • Kotēts biržā