VK TRANZĪTS, SIA

Dati no Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 - 2023

place

93

Vieta TOPā
value

72.58

Vērtība, milj. €
value_change

-

Izmaiņas vērtībā
turnover

201.0

Apgrozījums, milj. €
ebitda

19.6

EBITDA, milj. €
cgs

14

Korporatīvās pārvaldības koeficients

Uzņēmuma vērtība

Uzņēmuma vērtības dinamika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101

Salīdzinājums industrijā Tirdzniecība: energonesēji

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP 101 ietvaros (2023)

25% - VK TRANZĪTS, SIA

Attiecība starp uzņēmuma vērtību un nozares vērtību TOP101 (2023)

Dati

  • Industrija
    Tirdzniecība: energonesēji
  • Reģistrācijas numurs
    41203020528
  • Īpašnieku tips
    Privāts / Vietējais
  • Kotēts biržā