Kārlis Krastiņš | Baltijas TOP30 ir unikāls rīks, kura mērķis ir veicināt Baltijas valstu uzņēmumu konkurētspēju globālā mērogā
Baltijas TOP30 ir unikāls rīks, kura mērķis ir veicināt Baltijas valstu uzņēmumu konkurētspēju globālā mērogā

Kārlis Krastiņš, Prudentia vadošais partneris

Mēs esam patiesi gandarīti, ka pirms 16 gadiem Latvijā sāktā iniciatīva, pateicoties Prudentia komandai un Confidentus birojam, izaugusi par Baltijas līmeņa projektu. Baltijas TOP30 ir savā ziņā unikāla analītiska informācija, kas ne tikai ļauj sabiedrībai dziļāk ielūkoties katra saraksta uzņēmuma finanšu rezultātos, bet arī veicina Baltijas valstu uzņēmumu konkurētspēju globālā mērogā.

Runājot par izvēlēto metodoloģiju, Baltijas TOP30 atspoguļo vērtīgāko Baltijas uzņēmumu biznesa vērtību (enterprise value). Katrs uzņēmums pats ir izvēlējies, kāds ir tā biznesa finansējuma modelis, cik daudz tas izmanto kapitālu, cik aizņēmumus, kāda ir tā dividenžu politika. Tas mūsu TOP30 atšķir no kapitāla vērtības jeb kapitalizācijas, kas tiek atspoguļota biržās. Uzņēmumiem, kas tiek kotēti, TOP30 mēs atspoguļojam biznesa vērtību pēc biržas vērtības, summētas ar neto finanšu saistībām.

1. vietas ieguvējs ir Lietuvā bāzētā uzņēmumu grupa Vilniaus Prekyba. Tas topa veidotājiem nav liels pārsteigums, jo grupai ir ambiciozi izaugsmes plāni, kurus tai arī izdodas realizēt. Grupa darbojas sešās valstīs, nodarbina aptuveni 42 tūkstošus darbinieku, tās kopējais apgrozījums 2020. gadā bija 5 268 miljoni eiro. Vilniaus Prekyba ir vienīgais uzņēmums Baltijā, kura EBITDA pārsniedz 500 miljonus eiro. TOP30 metodoloģijā EBITDA ir būtiska loma. Grupa ir gan dabiski augusi, gan  iegādājusies vairākus būtiskus uzņēmumus, tam izmantojusi gan kapitālu, gan aizņēmumus. Pēdējais būtiskais pirkums bija tās grupā ietilpstošā nekustamā īpašuma attīstītāja Akropolis Group Latvijā veiktais darījums – tirdzniecības centra Alfa iegāde 2021. gada augustā.

Kopumā TOP30 nozaru griezumā uzrāda diezgan objektīvu ainu, trīs vērtības ziņā vadošās nozares ir ražošana, finanšu pakalpojumi un komunālie pakalpojumi, kas katra veido aptuveni 20 procentu no TOP30 kopējās vērtības. Tad seko tirdzniecība ar 14.9 procentiem, transports un loģistika ar 11.2 procentiem, tehnoloģiju un telekomunikācijas nozare ar 8.2 procentiem un pārējās.

Tas, ka ražošana ir līderpozīcijās, priecē, jo apliecina Baltijas uzņēmumu spēju veiksmīgi strādāt Baltijas un Eiropas mērogā un eksportēt produkciju. Ražošana ir arī būtiska nodarbinātības nodrošināšanā. Vērtīgākais ražošanas uzņēmums Baltijā ir Lietuvā bāzētais ASV farmācijas giganta meitas uzņēmums Thermo Fisher Scintific Baltics. Ir patīkami redzēt, ka lielākais starp vērtīgākajiem Baltijas ražotājiem ar vietējo kapitālu ir Latvijā bāzētais Mikrotīkls – globāls bezvadu sakaru iekārtu un maršrutētāju ražotājs.

Interesanta situācija ir ar Baltijas trīs vērtīgākajām energokompānijuām, kuras TOP30 sarakstā ir cieši tuvu cita citai. Vērtējot uzņēmumu EBITDA līmeni, varam secināt, ka Latvenergo ir ar augstāko rentabilitātes maržu, bet tā gada pārskatā atsevišķi neizdala zaļās enerģijas ģenerēto EBITDA, kas liedz kompānijas vērtības aprēķinā izmantot augstāku novērtējumu. Savukārt Ignitis group un Eesti Energia to īpaši uzsver un izdala savos gada pārskatos.

No Baltijas TOP30 kompānijām Lietuvā un Igaunijā atrodas katrā pa desmit uzņēmumiem, Latvijā –  trīs kompānijas, savukārt globālu spēlētāju meitas uzņēmumi Baltijas TOP30 ir septiņi. Šī situācija parāda to, ka Lietuvā un Igaunijā ir lielāka biznesa konsolidācija attiecīgajās nozarēs, un arī to, ka Lietuvas un Igaunijas kompānijas ir aktīvākas Baltijas un Eiropas mērogā.


Eksperta viedoklis

TOP101-panel-Discussion-Drivers-and-Challenges-for-IPO-and-MA-Deals

TOP101 paneļdiskusija: Dzinuļi un izaicinājumi IPO un M&A darījumiem.

Skatīt vairāk
Three-Lithuania-based-companies-lead-the-Baltic-TOP-30-Most-Valuable-enterprises-list

Trīs Lietuvā bāzēti uzņēmumi ieņem Baltijas TOP 30 vērtīgāko uzņēmumu augšgalu

Skatīt vairāk
top101-2023-latvian-company-appraisal-between-crisis-and-opportunities-by-karlis-krastins

TOP101 2023. gada Latvijas Uzņēmumu Aplēse: Starp Krīzi un Iespējām | Kārlis Krastiņš

Skatīt vairāk