Analītika - 2022


Septiņpadsmito gadu pēc kārtas Prudentia un NASDAQ Riga publicē Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 sarakstu. Neskatoties uz daļējiem ierobežojumiem, kas bija saistīti ar ieilgušo Covid-19 pandēmiju un tās izraisīto pirktspējas kritumu, ir vērojama kopēja 2022. gada TOP101 vērtības izaugsme par 12%, jeb 2.7 mljrd. EUR, salīdzinot pret 2021. gadu. Daļēji, tas ir saistīts ar finanšu tirgu noskaņojumu, kā arī uzņēmumu darbības rezultātiem, kas tika sasniegti efektivitātes uzlabošanas, būtisku cenu vai pieprasījuma kāpuma dēļ.


TOP101 Nozares

Šogad vairāku uzņēmumu koncentrācija, kuri 2022. gadā veido TOP101, ir novērojama “Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces” industrijā, kura palielina savu īpatsvaru par 3.7 procentpunktiem. Tas, galvenokārt, ir saistīts ar kokrūpniecības uzņēmumu rentabilitātes pieaugumu koksnes un tās produktu cenu kāpuma dēļ, kā rezultātā šīs nozares uzņēmumi izceļas ar strauju uzņēmuma vērtības pieaugumu. Pārējās industrijās ir vērojama vēl plašāka diversifikācija nekā 2021. gadā, kuru labāk atspoguļo “Pārējās 10 nozares” segments, pievienojot 3.1 procentpunktus salīdzinājumā ar 2021. gadu un veidojot 28.7% no visa 2022. gada TOP101.


Savukārt, vispārējais vērtības samazinājums ir redzams sešās industrijās: būvniecībā, citos komerciālos pakalpojumos, dabas resursu ieguvē, patērētāju pakalpojumos, un tirdzniecība: industriālās un patēriņa precēs. Straujāko izaugsmi piedzīvoja Finanšu pakalpojumu industrija, taču tas ir pamatots ar Swedbank Baltijas darbības konsolidāciju Latvijā zem Swedbank Baltics, AS, kurš šogad pirmo reizi parādījās Latvijas TOP101 sarakstā.

TOP101 uzņēmumu vērtības sadalījums pēc kapitāla struktūras

TOP101 2022. gadā veido 54.5% uzņēmumu, kuri tiek klasificēti kā ārzemju kapitāla uzņēmumi. Lielākās izmaiņas ir vērojamas proporcijā starp valsts un vietējā privātkapitāla uzņēmumiem – TOP101 2021. gadā pa 1.5 procentpunktiem bija vairāk valsts kapitāla uzņēmumu, savukārt šī gada TOP101 pa 19.8 procentpunktiem ir vairāk vietējā privātkapitāla uzņēmumu.


TOP101 jaunpienācēji un iekļūšanas slieksnis

TOP101 2022. gadā veido 16 jaunpienācēju ar kopējo vērtību 4,631.2 milj, EUR, no kuriem 68% procentus veido 2022. gada TOP101 līderis – Swedbank Baltics, AS. Neskatoties uz kopējo TOP101 vērtības pieaugumu, iekļūšanas slieksnis ir samazinājies par 7.27 milj, EUR, jeb -9.98%, ar uzņēmuma iekļūšanas vērtību 65.61 milj, EUR apmērā.