Analītika - 2023


Ievads

Pirms astoņpadsmit gadiem, Prudentia un NASDAQ Riga publicēja savu pirmo TOP101 ar Latvijas vērtīgākajām kompānijām, kļūstot par ikgadējo tradīciju. Par spīti karam Ukrainā un enerģijas cenu kāpumam, kas negatīvi ietekmēja lielu ekonomikas daļu, TOP101 kopējā vērtība ir augusi par 5% jeb 1.4 miljardiem EUR, salīdzinājumā ar pagājušā gada TOP101. Tomēr šis pieaugums ir lielākoties nācis no vērtības pieauguma 3 vērtīgākajās kompānijās. Kopā to vērtība piaugusi par 1.55 miljardiem EUR, tādējādi demonstrējot vērtības koncentrēšanos ap lielākajām TOP101 kompānijām.

TOP101 vērtības un Latvijas IKP (faktiskajās cenās), mljrd. EUR


TOP101 Nozares

Lai gan kokrūpniecības industrija izjuta peļņas un vērtības sarukumu pēc pagājušā gada rekordiem, šogad augstākā TOP101 kompāniju koncentrācija paliek “Pārstrādes rūpniecība: industriālās preces” industrijā. Tā pieauga par 2 procentpunktiem, pateicoties tādiem TOP101 jaunpienācējiem kā Pulsar Optics, SIA un Caljan Lsez, SIA, kas pievienojušies šīs industrijas pārstāvēšanā. Nākamās 6 lielākās industrijas kopumā uzrāda pieaugumu. To vislabāk reprezentē kategorija “Pārējās 10 nozares” segments, kas šogad sarucis par 3.9 procentpunktiem salīdzinājumā ar 2022. gadu, un tagad sasniedz tikai 24.8% no visa 2023. gada TOP101.

TOP101 Nozares


Vērtības ziņā var redzēt, ka 2023. gada TOP101 desmit no sešpadsmit industrijām ir augušas salīdzinājumā ar 2022. gada TOP101. Lielākais pieaugums redzams “Dabas resursu ieguve” un “Pārstrādes rūpniecība: energonesēji” industrijās ar attiecīgi 61.6% un 38.7% pieaugumiem. Šo izaugsmju dzinuļi bija jaunpienācējs Hawita Baltic, SIA kā arī labas darbības gadi kompānijām Latvijas Valsts Meži, SIA un Latgran, SIA. Lielākais sarukums redzams “Veselības aprūpe” un “Tirzniecība: energonesēji” industrijās ar attiecīgi -70.2% un -31.6%. Šos samazinājumus var izskaidrot ar peļņas samazinājumu veselības aprūpē pēc COVID-19 augstumiem, kā arī svārstīgu rentabilitāti starp enerģijas tirgotājiem 2022. gadā.

TOP101 Industriju vērtība, milj. EUR


TOP101 uzņēmumu sadalījums pēc kapitāla struktūras

TOP101 2023. gadā 57.4% no kompānijām tiek iedalītas kā Ārzemju kapitāla uzņēmumi, kas ir 2.9 procentpunktu pieaugums pret 2022. gada TOP101. Valsts kapitāla uzņēmumu skaits arī ir audzis par 1 procentpunktu, sasniedzot 13.9% atzīmi. Abi minētie pieaugumi notikuši uz Vietējā privātkapitāla uzņēmumu rēķina. Šis sektors pieredzēja 4 procentpunktu sarukumu līdz 28.7%.

TOP101 Uzņēmumu vērtības sadalījums


TOP101 jaunpienācēji un iekļūšanas slieksnis

Šogad TOP101 sevī iekļauj 16 jaunpienācējus ar kopējo vērtību 1,267.3 miljoniem EUR. Vērtības sadalījums starp jaunpienācējiem ir izkliedētāks salīdzinot ar 2022 gadu. Vērtīgākais jaunpienācējs Discover Car Hire, AS sastāda 11% no kopējās jaunpienācēju vērtības. Par spīti TOP101 vērtības pieaugumam 2023. gadā, iekļaušanas slieksnis ir sarucis par 1.5 miljoniem EUR jeb -2.32%. Šis samazinājums atspoguļo tendenci uz kopējās vērtības koncentrēšanos pašos vērtīgākajos uzņēmumos. Svarīgi minēt arī to, ka dažas kompānijas no pagājušā TOP101 vēl nav iesniegušas savus 2022. gada finanšu rādītājus, kas savukārt ļāva sarakstā uz augšu pakāpties kompānijām, kas citādi būtu zem iekļaušanas sliekšņa.

TOP101 Pēdējās vietas uzņēmuma vērtība, milj. EUR