Analītika - 2020


2020. gada TOP101 ir jau piecpadsmitais Prudentia un Nasdaq kopīgi veidotais Latvijas vērtīgāko uzņēmumu tops. Šogad Latvijas vērtīgākā uzņēmuma TOP101 publicēšana notiek visnotaļ turbulentā laikā. Covid-19 pandēmija un tās ierobežošanas pasākumi rada līdz šim nepieredzētu neskaidrību par nākotni. Šī pandēmija un no tās izrietošās sekas ir ietekmējušas arī Latviju, ne tikai sabiedrības, bet arī uzņēmumu un ekonomikas līmenī.  

Jāuzsver, ka, analizējot Latvijas vērtīgākās kompānijas, Covid ietekme kompāniju vērtībās atspoguļosies divējādi. Pirmkārt, Covid ietekme jau šobrīd ir tieši ietverta topā iekļauto uzņēmumu vērtības aprēķinos, jo tiek izmantoti attiecīgo nozaru biržas dati uz šī gada jūnija beigām. Otrkārt, tā kā aprēķinos tiek izmantoti pēdējie pieejamie auditētie gada pārskati par 2019. gadu, kompāniju individuālie darbības rādītāji un pilna Covid ietekme uz to vērtību parādīsies tikai nākamgad – veidojot nākamo Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101.

TOP101 kopējās vērtības un IKP

Latvijas IKP 2019.gadā turpināja savu izaugsmi, lai gan tās pieauguma temps samazinājās.

Neskatoties uz ekonomikas izaugsmi, kopējā TOP101 vērtība gan ir samazinājusies no 16,9 miljardiem EUR 2019. gadā uz 16,4 miljardiem EUR 2020.gadā. Daļēji tas ir saistīts ar to, ka atsevišķiem lieliem uzņēmumi, kas vēsturiski bijuši TOP101 augšgalā, projekta palaišanas brīdī nebija pieejami finanšu gada pārskati par 2019. gadu. Attiecīgi šo vērtīgo uzņēmumu neesamība TOP101 arī negatīvi ietekmējusi kopējo TOP101 vērtību.

Salīdzinoši Igaunijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 kopējā vērtība sastāda 20,7 miljardus, jeb par 26% vairāk, nekā Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 kopējā vērtība.

TOP101 Nozares

Nozaru griezumā skatoties, Latvijas TOP101 ietvaros nav novērojams kādas individuālas, konkrētas nozares nospiedošs pārsvars topā - vērtīgākie uzņēmumi Latvijā demonstrē visnotaļ labu diversifikāciju. Savukārt patēriņa preču tirdzniecība turpina būt viena no lielākajām un pārstāvētākajām nozarēm vērtīgāko uzņēmumu TOP101.

Savu pienesumu kopējai TOP101 vērtībai un vispārējai diversifikācijai nozaru griezumā ir radījuši arī jaunpienācēji no tādām nozarēm kā veselības aprūpe un pārvade un uzglabāšana.

TOP101 uzņēmumu vērtības sadalījums pēc kapitāla struktūras

Raugoties uz TOP101 uzņēmumu kapitāla struktūru, var secināt, ka privātā kapitāla vērtības kopējais īpatsvars TOP101 saglabājas visnotaļ augstu - ap 69%. Tomēr tas ir nedaudz samazinājies pretstatā pret 75% pagājušogad. Pie kopējās TOP101 vērtības krituma tas liecina, ka valsts kapitāla kompānijas piedzīvoja mazākas vērtības izmaiņas kā privātā sektora kompānijas, ir stabilākas, un valsts ieguldījumi tās kompānijās ir ar savu pievienoto vērtību.

Tomēr privātā kapitāla ilgtermiņā dominējošā pozīcijas Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 sarakstā kārtējo reizi apliecina, ka privātie uzņēmumi ir spējīgi ātrāk pielāgoties straujām tirgus izmaiņām, tie spēj ātri un efektīvi  pieņemt lēmumus, nodrošinot privāto uzņēmumu īpašniekiem augošu peļņu un uzņēmuma vērtības pieaugumu. Līdz ar to tikai var minēt, kādas izmaiņas nākamā gada topā būs Covid ietekmes rezultātā, tomēr ir pārliecība, ka privātā kapitāla uzņēmumi spēs visātrāk nostāties uz izaugsmes ceļa un audzēt TOP101 kopējo vērtību.

TOP101 Slieksnis

Ieejas barjera Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP101 turpina augt. Piecpadsmit gadu griezumā skatoties, TOP101 kopējā vērtība ir būtiski augusi un tai līdzi arī ieejas slieksnis, kas ir pieaudzis no aptuveni 13 milj. EUR līdz 50 milj. EUR.