Analītika - 2015


Ar 2015. gada TOP 101 publicēšanu aprit desmit gadi, kopš tiek publicēts Latvijas 101 vērtīgākā uzņēmuma tops. Šo desmit gadu laikā izpētīti vairāk nekā 4500 gada pārskatu, un šodien varam apskatīt Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 ne tikai salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, bet arī visu desmit gadu griezumā. Arī šogad vērojams vairāk nekā 10% TOP101 uzņēmumu kopējais vērtības kāpums. Jāuzsver, ka pēc piedzīvotā vērtības krituma no 2008. līdz 2010. gadam, sākot ar 2011. gadu, kopējā TOP 101 uzņēmumu vērtība ik gadu kāpusi vidēji par 9% gadā. Interesanti, ka šogad starp vērtīgākajiem uzņēmumiem ir 43 tādi, kas TOP 101 bija iekļuvuši jau tālajā 2006. gadā.

Līdzīgi kā pērn ir audzis arī TOP 101 ieejas slieksnis, kas no aptuveni 38 miljoniem pagājušajā gadā palielinājies par 17%, rezultējoties 44 miljonu eiro uzņēmuma vērtībā, lai iekļūtu 2015. gada topā. Turklāt, salīdzinot šo ieejas slieksni ar 2006. gadu, vērojams ļoti būtisks vērtības pieaugums – 2006. gadā ieejas slieksnis bija tikai 12,8 miljoni eiro, kas ir gandrīz 3,5 reizes mazāk nekā šogad. Svarīgi pieminēt, ka TOP 101 uzņēmumu kopējā vērtības izaugsme vispusīgi atspoguļo arī katra individuālā uzņēmuma peļņas rādītāju izmaņas, vispārējo Eiropas ekonomikas un finanšu tirgus noskaņojumu un katra uzņēmuma korporatīvo pārvaldību. Tādējādi varam secināt, ka vērtējumā TOP 101 pēc visnotaļ mainīgiem pirmajiem pieciem gadiem nākamajos piecos kopumā ir bijusi pozitīva attīstība.

Šogad turpina piepildīties viena no TOP 101 iezīmēm, ka katru gadu ir stabils uzņēmumu rotācijas līmenis – šogad gan TOP 10, gan TOP 20 iekļuvis viens jauns uzņēmums, bet visā topā kopumā klāt nākuši 13 jauni uzņēmumi. Daļa jaunpienācēju ir bijuši topā arī kādā no iepriekšējiem gadiem vai ir bijuši saistīti ar kādu no iepriekš topā iekļuvušajiem uzņēmumiem. Pilnībā no jauna šogad topā parādījušies uzņēmumi SIA RIGA FERTILIZER TERMINAL, SIA GREEN TRACE, SIA BITE LATVIJA, SIA BFIII LATVIA un SIA AKSELSS. Kopumā, neskaitot jaunpienācējus, šogad vērtība augusi 59 uzņēmumiem, un to vidējais vērtības pieaugums ir 19%.

Apskatot tuvāk šī gada TOP10 flagmaņus, vērojamas interesantas desmit vērtīgāko uzņēmumu iezīmes – milzīga vēsturiska stabilitāte, kurā topa desmitajā gadadienā jūtamas jaunas izaugsmes vēsmas.

Stabilitāte – pieci no šī gada desmit vērtīgākajiem uzņēmumiem, t.i. AS Latvenergo, AS Latvijas Valsts meži, AS Latvijas gāze, SIA Lattelecom, SIA Latvijas Mobilais Telefons ir bijuši TOP 101 desmitniekā visus desmit gadus.

Izaugsme – šā gada TOP 101 desmitniekā iekļuvis arī AS OLAINFARM, kas ir zīmīgs izaugsmes stāsts TOP 101 desmit gadu vēsturē. 2006. gadā OLAINFARM ar vērtību 16,1 miljons eiro atradās tālajā 86. vietā, savukārt šogad ar vērtību 324,9 miljoni eiro tas ieņem augsto 10. vietu, parādot, cik būtiska uzņēmuma vērtības izaugsme iespējama desmit gadu laikā. Topa desmit gadu vēsture apliecina, ka arī nākamajos desmit gados iespējamas jaunas attīstības vēsmas, kur starp Latvijas desmit vērtīgākajiem uzņēmumiem var iekļūt arī tādi, kas iepriekš nav spējuši nonākt Latvijas vērtīgākā 101 uzņēmuma sarakstā vai šobrīd atrodas tālu no pirmā desmitnieka.

*informācija ar uzņēmuma vērtību nav pieejama, jo AS Olainfarm netika Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 2009. gadā

Pārējie četri vērtīgākie desmitnieka uzņēmumi bijuši ar vērā ņemamu stabilitāti, jo tikuši vismaz deviņos iepriekšējos topos, nevienā no topā iekļūšanas reizēm neatrodoties zemāk par 25. vietu.

Neraugoties uz desmit vērtīgāko uzņēmumu stabilitāti, visa TOP 101 laikā vērojama tendence, ka pirmā desmita vērtības īpatsvars krīt – no 50% tālajā 2006. gadā šogad tas nokritis jau uz 40%. Interesanti, ka otrā desmita uzņēmumi (11. līdz 20. vieta) spējuši saglabāt savu vērtības īpatsvaru relatīvi nemainīgu (16% 2006. gadā un 17% šogad). Vislielākais pieaugums vērojams tieši mazākajiem uzņēmumiem – 81 uzņēmums, kas ieņem no 21. līdz 101. vietai, topa desmit gadu laikā spējis palielināt savu vērtības īpatsvaru no 34% uz 42%. Tādējādi turpinās tendence, ka salīdzinoši mazāko uzņēmumu vērtības īpatsvars pieaug. Turklāt palielinās ne tikai mazāko uzņēmumu vērtības īpatsvars, bet arī to vidējā vērtība uz vienu uzņēmumu –  51. līdz 101. vietas īpašniekiem kopš 2006. gada tā augusi gandrīz trīs reizes jeb no 21 miljona eiro 2006. gadā uz 57 miljoniem eiro šogad.

TOP 101 desmit gadu griezumā redzams, ka starp nozarēm stabili priekšgalā turas tādas nozares kā finanšu pakalpojumi, transports un loģistika, komunālie pakalpojumi un pārstrādes rūpniecība (industriālā rūpniecība), kur katrai no šīm nozarēm ir vairāk nekā 10% vērtības īpatsvars topā. Zīmīgi, ka šogad būtiski palielinājies IT un telekomunikāciju nozares īpatsvars un tirdzniecības (patēriņa preču nozares) īpatsvars, kur tuvākā nākotnē iespējama vadošo nozaru vietu maiņa.

Šogad no topā pārstāvētajām nozarēm septiņās bijis vērtības pieaugums. Lielākais pieaugums bijis finanšu pakalpojumu un transporta, tranzīta un loģistikas nozarēs. Transports, tranzīts un loģistika auguši par 368 miljoniem eiro, kas ir nedaudz vairāk kā 16% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tas kopumā skaidrojams ar uzņēmumu finanšu rādītāju uzlabošanos un pozitīvo noskaņojumu Eiropas finanšu tirgos.

Finanšu pakalpojumu nozare šogad augusi apmēram par 645 miljoniem eiro jeb par 28% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Galvenie nozares vērtības pieaugumu sekmējošie faktori ir būtiska banku pašu kapitāla palielināšanās un pozitīva situācija Eiropas finanšu tirgos, kā rezultātā būtiski augusi ne tikai pagājušajā gadā topā esošu finanšu pakalpojumu nozares uzņēmumu vērtība, bet šogad parādījušies arī četri jauni ar finanšu sektoru saistīti uzņēmumi.

Līdzīga situācija saistībā ar finanšu rādītāju uzlabošanos vērojama arī TOP 101 kopumā – no 85 ar finanšu pakalpojumiem nesaistītajiem uzņēmumiem apgrozījums salīdzinājumā ar pagājušo gadu audzis 56 uzņēmumiem un EBITDA augusi 49 uzņēmumiem. Diemžēl šī finanšu rādītāju uzlabošanās uzņēmumu skaita ziņā ir samazinājusies salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Arī minētā izaugsme nav bijusi pārāk liela – visu 85 uzņēmumu apgrozījuma izmaiņas mediāna ir tikai plus 4%, EBITDA izmaiņas mediāna ir tikai plus 3%. Kā rezultātā daļa no kopējās TOP 101 uzņēmumu vērtības  kāpuma par 10% ir attiecināma uz labvēlīgo situāciju Eiropas finanšu tirgos.

Neraugoties uz saspīlēto ģeopolitisko situāciju, kas būtiski ietekmējusi uzņēmumu darbību 2014. gadā, tie ir spējuši pielāgoties tirgus situācijai, un kopumā 2014. gads, kā rezultāti atspoguļojas 2015. gada topā, ir bijis uzņēmumiem sekmīgs. Vērtējot TOP 101 desmit gadu griezumā, redzams, ka Latvijas uzņēmumi spējuši pielāgoties pat vissarežģītākajām tirgus situācijām, parādot nebeidzamu attīstības garu un cīņas sparu. Tādējādi tālākā nākotnē, it sevišķi – atskatoties uz pēdējo piecu gadu izaugsmi, sagaidāmas pozitīvas iezīmes.